Viser søkeresultater for "

Renhold

"
Ahlsell Corium 50 Avløpsåpner 960 Ml, Høykonsentrert Og Effektiv
Ahlsell Corium 50 Avløpsåpner 960 Ml, Høykonsentrert Og Effektiv

Corium 50 Avløpsåpner UN1830, 960 ml Varmeutviklende supereffektiv avløpsåpner Corium 50 er et høyaktivt tyktflytende og varmeutviklende industriell avløpsåpner som løser opp tilstopping i rør og avløp på sekunder. Corium 50 vil ikke produsere en tett korrosiv røyk slik som mange ordinære avløpsåpnere kan gjøre. Ordinære avløpsåpnere inneholder farlige etsende pulver som ofte er utilstrekkelig ved tilstoppinger av organiske stoffer. Corium 50 er helt forskjellig fra alle andre produkter til å åpne tilstoppede avløp og er basert på et helt annet kjemisk system. Når Corium 50 tømmes i avløpet synker den gjennom vannet i røret til det stedet der tilstoppingen befinner seg. Forklaringen ligger i den høyt konsentrerte kjemiske sammensetningen av Corium 50, for eksempel så er vekten på Corium 50 1.84-gram pr. ml. Egenvekten på vann er 1-gram pr. ml. Dette vil igjen si at egenvekten på Corium 50 er 1.7-kg. pr. ltr. som igjen vil si at Corium 50 er nesten dobbelt så tungt som vann. Corium 50 er blant de mest effektive avløpsåpnerne Corium 50 er klar til bruk. Den skal ikke blandes med vann slik pulver skal og heller ingen ventetid for at pulveret skal løse seg opp Corium 50’S "JET SPEED" arbeider ved en kraftfull hydrolytisk aksjon. Reagerer med vannet og tilstoppingen Corium 50 er høyaktiv på grunn av produktets varmeutviklende effekt. Corium 50 inneholder en kjemikalie som oppvarmes når det kommer i kontakt med vann. Tilstoppingene vil bokstavelig talt bare "smelter" bort Corium 50 er utrolig økonomisk. Man sparer enorme beløp for å slippe å tilkalle rørleggere, unngår irritasjon at det renner langsomt ned og den tid og ergrelser det tar ved rengjøring og skade etter oversvømmelse Ytterlige fordeler med Corium 50 STOPPER REDUSERINGEN AV RØRDIAMETEREN: Ved jevnlig bruk av Corium 50 beskytter ikke bare langsomme avløp som gradvis tilstoppes av organiske materialer, den beskytter også mot den verste enkeltårsaken til langsomme avløp nemlig oppbygging av kalkdannelser fra hardt vann. Corium 50 beskytter mot oppbygging av kalkavleiringer når det brukes jevnlig som forebyggende CORIUM 50 KAN BRUKES I SEPTIKTANKER: Corium 50 er utviklet for å arbeide sammen med – og ikke i mot – de biologiske systemer i septiktankene og andre dreneringssystemer PLANLEGG FOREBYGGING AV TILSTOPPINGENE MED CORIUM 50: Alle vedlikeholdsfolk vil være enige i at jevnlig bruk av avløpsåpner forebygger mot full tilstopping. Ved å bruke Corium 50 jevnlig i avløpene vil tilstoppingen bli redusert til et minimum og du vil ha åpne avløp slik at avløpsvannet kan renne fritt. Den kloke vedlikeholdsmannen bruker Corium 50 fordi han vet at mange tilstoppinger skyldes opphopinger av organiske avleiringer i avløpene. Denne opphopingen vil gjøre avløpsrørene mindre og vannet vil renne langsomt. Ved bruk av Corium 50 en til to ganger i uken hindrer at vannet begynner å renne langsommere og ender til slutt med fullt stopp ØKONOMISK I BRUK: Mange avløpsåpnere kan prøves med et dårlig eller ingen...

Les mer