Viser søkeresultater for "

Båtutstyr

"
Gassalarm 3gas+ 12v
Gassalarm 3gas+ 12v

En meget brukervennlig alarm med fint design! Elegant, høy kvalitets gassalarm som varsler tre farlige gasser: propan/butan (LPG), karbonmonoksid (CO) og såkalte knock-out gasser som ofte brukes under innbrudd og ran for å gjøre ofrene bevisstløse. Sensoren er ekstremt følsom og advarer for selv de minste gasskonsentrasjoner. Ved hver oppstart blir det sjekket at sensoren fungerer slik den skal, da den kalibrerer seg selv og sjekker om forrige innstilling fortsatt er riktig, og endrer det som eventuelt er nødvendig. Etter kalibreringen er alarmen klar til bruk, og den er pålitelig selv ved temperaturer over 25°C så du unngår falske alarmer på grunn av endring i temperaturen. Lys og lydsignaler forsikrer brukeren om at det fungerer som det skal til enhver tid. For sikkerhets skyld har alarmen en pre-alarm som varsler hvis gasskonsentrasjonen øker, selv for et kort tidsrom (mindre enn 40 sekunder). Da blinker den rødt, men holder seg lydløs. Hvis den målte verdien synker innen 40 sekunder går alarmen tilbake til standby, men hvis gasskonsentrasjonen forblir den samme eller øker, vil alarmen gå. Alarmen er enkel å montere, lett å bruke og meget pålitelig. Mål 6x6x3cm. LED indikatoren betyr følgende: Grønt blinker        = alt ok (kalibrering) Grønt lyser fast    = alt ok (standby) Rødt bilnker         = pre-alarm (lydløs) Rødt lyser fast     = alarmen med kontinuerlig høy alarmlyd (80dB) Alarmen fanger opp de minste gasskonsentrasjoner og varsler lenge før det kan skade mennesker eller dyr. For at alarmen skal fungere optimalt er det viktig med følgende: - at luften i campingvognen eller bobilen ikke er forurenset - at alarmen er montert i en høyde ca 30cm over gulvet - at sensoren regelmessig testes Slik kan du sjekke at alarmen fungerer: 1. Slå på alarmen, vent til kalibreringen er ferdig og den lyser konstant grønt. 2. Hold en lighter foran åpningen på alarmen og press så det kommer gass ut uten flamme. 3. Etter få sekunder starter pre-alarmen, og hvis du fortsetter å slippe ut gass aktiveres alarmen. Alarmen kan slås av om dagen når den ikke skal brukes og det gjøres enkelt ved å trykke på alarmen en gang.   Opptil to ekstra sensorer kan kobles til alarmen (de må kobles enkeltvis). Ekstra sensor har varenr. 55087.

Les mer